Ландшафтни проекти

Ландшафтен проект, направен от специалист, е най-сигурният начин да имате максимално практична и красива градина.

Ландшафтен проект

Независимо дали става въпрос за обществено или частно пространство, което трябва да бъде озеленено, нашите ландшафтни архитекти се съобразяват с всички особености на терена, намират предварително решение на проблемите – например твърде много склонове и сенчести места, необходимост от прикриване на дефекти в оградата или околните сгради – и превръщат градината или парка в истинско цветно кътче от рая.

Етапи на създаване на ландшафтния проект

Проучването е първият и най-важен етап от изготвянето на ландшафтния проект. Необходимо е специалистите ни да разгледат обекта, да се запознаят с всички негови особености и да направят оразмеряване. Климатът и почвата също подлежат на задължително проучване.

Ландшафтен проект

Разработка на идеен проект. Ландшафтните архитекти създават идеен проект, съобразен с цялата информация, събрана по време на проучването, както и с функциите, на бъдещите зелени площи. На този етап търсим решение на пространствени проблеми и избираме подходящите за климата и местоположението на бъдещата градина растения.

Някои ландшафтни архитекти предлагат само изработка на проекта и не се ангажират с реализацията му.

Ние ви предлагаме изготвяне на ландшафтен проект и поемаме отговорността да го осъществим.

За какви обекти се прави ландшафтен проект?

- Паркоустройство на частни къщи и жилищни сгради.

- Паркоустройство на офис сгради, хотели и магазини.

- Създаване на зелени пространства за производствени сгради и промишлени терени.

- Рекултивация на нарушени терени.

- Проектиране на междупътни участъци.

Ландшафтни проекти - 001
Ландшафтни проекти - 002
Ландшафтни проекти - 003
Ландшафтни проекти - 004
Ландшафтни проекти - 005

Какви са ползите от ландшафтния проект

Ако зелените и цветни площи са създадени по предварително разработен план, в който са взети предвид всички техни специфики, това гарантира:

- Максимално ефективно използване на пространството и превръщане на неговите дефекти в ефекти.

- Здрави и добре развиващи се растения – подбрани спрямо особеностите на климата и почвата на съответното място.

- Градина или парк, отговарящи изцяло на целите, заради които са били поръчани и създадени.


 

Всички права запазени. (c) 2013 Земен Рай БГ

уеб дизайн: Уебвижън