Земни работи

След изработване на ландшафтния проект и одобрението му от клиента предстои първият етап от неговото осъществяване – подготвянето на терена или т. нар. земни работи.

Те са от основно значение за доброто развитие на растенията и дългия живот на градината.

Изкопи и насипи

Земни работи

Започва се със създаване на основните обеми и форми в парковото пространство. Където е необходимо, създаваме геопластика и планираме местата за поставяне на дренажна система.

Третиране с хербициди

В случаите, в които това е необходимо, прочистваме почвата от плевели с максимално щадящи я препарати.

Фрезоване

За да осигурим, благоприятна почва за развитие на растенията, в някои случаи прилагаме фрезоване. Това означава, че премахваме от нея едрите части, за да увеличим нейната влагоемност и водопропускливост.

Земни работи

Подхранване на почвата

При предварителните проучвания сме установили дали почвата е изтощена, замърсена, камениста. Ако това е така, премахваме горния й слой и поставяме слой хумусна почва, за да я подхраним.

Грубо заравняване, фино заравняване и валиране

Земни работи

При тези процедури теренът се модулира окончателно, почвата се уплътнява и вече може да се премине към следващия етап от създаването на вашето кътче от райската градина.


 

Всички права запазени. (c) 2013 Земен Рай БГ

уеб дизайн: Уебвижън