Затревяване с тревен чим

Тревният чим е предварително отгледана трева, която се вади и полага на предназначеното за озеленяване пространство. Това е най-лесният вариант да получите своята зелена морава незабавно.

Има два вида тревен чим. Първият се отглежда на торфена основа, поставена върху найлон и може да се използва след два месеца, а вторият се отглежда върху песъчлива почва в продължение на една година.

Ние работим с тревен чим, отгледан в България, защото той е съобразен с климатичните особености и почвата в страната ни. Това гарантира дълъг живот и добър вид на тревните площи.

В какви случаи се използва тревен чим

Препоръчваме го за озеленяване на частни градини, обществени паркове, детски площадки и спортни терени.

Полагането на тревен чим е и един от най-бързите и ефективни варианти за реконструкция на вече съществуващи тревни площи.

Тревният чим – труден ли е за поставяне?

Разполагаме със специалисти и машини, които бързо ще подготвят почвата и ще поставят тревния чим. Работим по специфична технология, при която приблъскваме краищата на отделните парчета тревен чим едно в друго, така че тревната площ да изглежда като едно цяло, а не като съставена от отделни парчета.

Затревяване с тревен чим - 001
Затревяване с тревен чим - 002
Затревяване с тревен чим - 003
Затревяване с тревен чим - 004
Затревяване с тревен чим - 005

Ако се възползвате от услугите ни, ще ви спестим доста време и труд, но ако желаете, можете да се справите и сами. Най-важното, което трябва да предвидите е колко трева ще успеете да положите за един ден и да поръчате точно количество. Ако тревният чим не се постави до 48 часа след като е изваден, той става негоден за употреба.

Какви са предимствата на тревния чим

- Получавате своята зелена морава веднага. Мигновен резултат при по-ниски разходи.

- Полага се по всяко време – не е нужно да чакате до пролетта или лятото. Не препоръчваме поставянето му само в най-студените зимни дни.

- Поставя се бързо и лесно.

- Позволява прилагането на интересни творчески решения при оформянето на зелени пространства за конкретни събития – сватби, изложения, панаири и др.


 

Всички права запазени. (c) 2013 Земен Рай БГ

уеб дизайн: Уебвижън